Skal programmering på skemaet i de danske skoler? Vi ser på mange skoler elever fra 1-5. klasse får en iPad og man fra 6-10. klasse får en Chromebook. Det vil sige vi nu får generationer af elever som ikke ved hvad Word, Excel, PowerPoint er?

Et af de måske største problemer med Google Docs eller Apple produkter er at man slet ikke har de samme muligheder som man har med Excel og Word, når man f.eks. skal lave større skriftlige opgaver, skal lave flot automatisk indholdsfortegnelse, lave pæne opsætninger eller skal lave komplicerede Excel regneark.

Produktiv IT ser det som en af de største problemer indenfor skolevæsenet og vi er ekstrem bange for man får generationer som slet ikke kan følge med IT-mæssig i erhvervslivet.


Lærer man eleven Outlook, Word og Excel til fingerspidserne kan de til hver en tid altid finde ud af Google Docs eller Apples produkter, men går man først den anden vej, vil eleven alt andet var dårligere stillet og man må ikke glemme at næsten af alle danske virksomheder bruger Microsoft og Outlook som arbejdsredskab.

Outlook er dominerende og umulig at slå af pinden da de fleste it-systemer hænger sammen med Outlook fra økonomisystemer til avancerede telefoni systemer der er integreret med Outlook osv. Derfor kan man overveje og det er ansvarligt og bruge andet end Microsoft som basis system i skolen.

Samarbejdet mellem Produktiv IT og Coding Pirates

Hos Produktiv IT mener vi at alle børn bør få IT-mæssig forståelse i skolen. Vi ser gerne at programmering sammen med undervisning i sociale medier kommer på skemaet, dette gør børnene mere klar til den online verden der venter dem.  VI har derfor indgået et samarbejde med Coding Pirates, hvor vi i fremtiden vil hjælpe med at undervise og hjælpe de skoler som vi allerede har IT ansvaret for med at få programmering på skemaet.

Vi har en medarbejder med i IT-Branchens kompetence udvalg, som også er fortaler for programmering i skolerne og undervisning på sociale medier.

 

 

Teknologiforståelse i folkeskolen

Efter sommerferien søsættes tre forsøgsordninger, der skal køre over tre år. De tre modeller er:

1) Et selvstændigt fag fra 1. til 9. klasse.

2) Teknologiforståelse integreres i udvalgte eksisterende fag på de ­tidlige klassetrin, derefter som selvstændigt fag på senere klassetrin.

3) Teknologiforståelse styrkes som emne i ca. to til fire eksisterende fag.

Der afsættes 68 mio. til forsøget, som skal køre på omkring 50 skoler.

Undervisningsministeriet har nedsat en ekspertgruppe på ca. 15 medlemmer, som skal komme med bud på fagets indhold.

I spidsen står professor Ole Sejer Iversen fra Aarhus Universitet og Michael E. Caspersen, som er direktør for It-Vest. De øvrige medlemmer vil tidligst blive offentliggjort i de kommende uger.

Gruppen skal aflevere tankerne i slutningen af oktober i år til Undervisningsministeriet, hvorefter materialet vil blive redigeret og offentliggjort til november.

Kilde: Undervisningsministeriet og Jyllands-Posten

 

Stof til eftertanke

Ville Ansatte på skoler kunne løse de opgaver, som de er stillet i dagligdagen som økonomi, administration mm. på de midler som er stillet til rådighed for eleverne idag?

Hvordan ville skekratæren på en skole reagere, hvis de fik en Chromebook eller ipad til klare dagen?