Handelsbetingelser

 

Bestilling

Bestilling af varer Varer kan bestilles hos Produktiv IT ApS, via telefon/email/brev eller via vores hjemmeside på www.produktivit.dk.

Priser

Ved supportbesøg af længere varige processer eller kritisk tilkaldt kan der eventuelt pålægges tillæg.

Varer sælges fra lager og er ekskl. forsendelsesomkostninger.

IT-Support/Konsulentbesøg afregnes pr. påbegyndt kvarter.

Kørsel afregnes med 50 % af timepris i pågældende aftale.

Alle vores Fri Support,  Klippekort, WP-CMS Abonnementer er gyldigt fra oprettelsesdatoen og 12 måneder frem. Hvis der efter udløb af abonnementets gyldighedsperiode, stadig er timer tilbage, bortfalder retten til disse.

Timerne administreres af Produktiv IT, med opdatering til kunden. Abonnementet kan efter 12 måneder opsiges af kunden. Hvis kunden ikke kontakter Produktiv IT inden for 30. dage før abonnementets udløb, anses det som accepteret og aftalen vil fortsætte i yderligere 12 måneder.

Der tages forbehold for trykfejl, pris-og kursændringer.

Alle priser er ekskl. moms.

Priser 01.01.2017.

 

Levering

Ved køb af produkter hos Produktiv IT ApS er Produktiv IT ApS’s salgs- & leveringsbetingelser gældende.

Produktiv IT ApS fraskriver sig ethvert ansvar overfor køber i tilfælde af forsinket levering.

Det skal bemærkes, at det kan forekomme, at komponenter fra vores leverandører er forsinkede.

Vores leveringstid er derfor altid en “cirka” leveringstid. Medfølgende manualer til Produktiv IT ApS’s produkter forekommer hyppigt på engelsk og køber kan ikke rette krav mod Produktiv IT ApS om at disse skal være på dansk.

Der tages forbehold for trykfejl samt ændringer i produkternes specifikationer.

Forsendelse

Forsendelse foretages med Postens Erhvervspakker, Postens Kontraktkørsel eller iflg. aftale og er for kundens regning. Forsendelser under kr. 2.000,- ekskl. moms tillægges ekspeditionsgebyr på kr. 95,- ekskl. moms. Ved forsendelse pr. efterkrav gennem Post Danmark opkræver Post Danmark et postopkrævningsgebyr på kr. 15,- inkl. moms.

Betalingsbetingelser

Alle leverancer sker mod kontant betaling / pr. efterkrav, medmindre kreditaftale er indgået. Alle priser er kontantpriser og der ydes ikke kontantrabat. Kredit kan ydes til virksomheder og offentlige institutioner efter positiv kreditgodkendelse – overskrides en betalingsdato er Produktiv IT ApS berettiget til at debitere rente 1,5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato til betalingen sker. Produktiv IT ApS forbeholder sig ret til uden yderligere grund, at afvise kreditansøgninger.

Reklamation

Såfremt varen eller dele deraf viser sig at være mangelfuld / fejlbehæftet (fabrikations- og materialefejl) yder Produktiv IT ApS 2 års reklamationsfrist fra modtagelsesdatoen. Reklamation skal meddeles Produktiv IT ApS snarest muligt efter varens modtagelse og inden rimelig tid efter det tidspunkt, hvor køberen har eller burde have opdaget manglen. Produktiv IT ApS er forpligtet til inden for rimelig tid at afhjælpe manglen.

Reklamationsretten bortfalder, hvis manglen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtig eller uautoriseret reparation eller brug, hvis serienummer er fjernet eller ødelagt samt hvis varen har været tilsluttet forkert eller med ukorrekt spænding/strømart. Såfremt en vare, der er returneret som garantireparation, intet fejler, vil køber blive debiteret et eftersynsgebyr på kr. 250,- ekskl. moms + forsendelsesomkostninger. Køber afholder selv forsendelsesomkostninger i forbindelse med indlevering af varer.

Garanti

Ved eventuel leverandør/fabriksgaranti udover den 2-årige reklamationsfrist formidler Produktiv IT garantireparation hos leverandøren og der må på en del produkter påregnes en længere reparationstid. Det vil fremgå af katalog/faktura på købstidspunktet om der ydes speciel leverandør/fabriksgaranti.

Produktiv IT ApS yder ikke garanti på specielle opsætninger, tilretninger, installationer mv. med mindre dette udtrykkeligt fremgår af faktura.

Service

Der er mulighed for indlevering af varer til reparation i firmaets åbningstid. Ved fremsendelse af varer til reparation bedes følgende procedure fulgt af hensyn til at fremme ekspeditionen: Rekvirer RMA.nr. På tlf.nr. + 45 82 30 74 00. Vedlæg kopi af faktura. Anfør RMA.nr. Vedlæg udførlig fejlbeskrivelse/årsag til returneringen. Tilhørende kabler, stik, manualer og software skal altid følge produktet. Send varen i egnet og holdbar emballage (f.eks. antistatisk pose til RAM, send aldrig printere med uindpakket tonerpatron, send altid skærme, Pc’er, Digitale receivere og m.m. som forsigtigpakker m.v.) Send varen til Produktiv IT ApS, Baldersbækvej 2, 2635 Ishøj.

Anfør også RMA-nr. uden på pakken. I tilfælde af fejl ved varen, som hører ind under den 2-årige reklamation, returnerer Produktiv IT ApS varen uden forsendelses-omkostninger for køber. Reparation af varer uden for garanti faktureres med kr. 500,- pr. time ekskl. moms. I denne pris indgår ikke reservedele. Mindste takst er 1/ 2 time.

Tab af data

Produktiv IT ApS friholder sig for ansvar af enhver karakter omfattende tab af en kundes data. Produktiv IT ApS opfordrer derfor altid køberen til at tage kopi / backup af samtlige data.

Ved at bruge betalingsformularen for WoCommerce accepterer du opbevaring og håndtering af dine data på denne hjemmeside.

Returret

Produktiv IT ApS yder 14 dags returret med mindre specifik aftale er indgået om dette.

Ansvarsbegrænsning

I det omfang Produktiv IT ApS i henhold til lov om produktansvar kan gøres ansvarlig overfor køberen, er Produktiv IT ApS ansvar begrænset til produktansvaret, og omfatter således ikke ansvar for eventuelt tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab m.v. Produktiv IT ApS påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredjemand.

Produktiv IT ApS – jan/2017