Produktiv IT inviterede hele Ishøj Erhvervsforening, naboer og eksisterende kunder til møde omkring IT-sikkerhed og GDPR (Den nye persondataforordning).

Vores salg- og marketingchef ”Thomas Grand Pedersen” der har arbejdet med IT-sikkerhed i mere end 20 år holdt foredrag om IT-sikkerheden i danske firmaer og gav bud på hvordan firmaer skal agere i fremtiden.

Produktiv IT har indledt et samarbejde med ComplyTo som er et stykke software som kan dokumentere GDPR og IT-sikkerheden i firmaer. Kasper Mai Jørgensen fra ComplyTo demonstrerede softwaren over for alle deltagere.

Nogle af de vigtigste emner som blev berørt var i forhold til GDPR og IT-sikkerhed var følgende:

  • Inden 25. maj 2018 skal eksisterende virksomheder, skoler, institutioner mfl. kunne dokumentere alle ens forretningsprocesser. Der bliver det man kalder “dataansvarlig.”
  • En “dataansvarlig” er forpligtet til at vurdere at de it-systemer man bruger lever op til persondataforordningen.
  • En “dataansvarlig” skal inden 72 timer indberette over for datatilsynet hvis man har haft datalæk eller blevet hacket.
  • Hvad det betyder ”Aktindsigt” for firmaer hvis kunder, leverandører, tællere ansatte, datatilsynet kommer forbi.
  • Nogle virksomheder skal stille det man kalder en DPO – Data Protection Officer (databeskyttelsesrådgiver). En form for intern eller ekstern tillidsmand som er indberetningspligtig over for datatilsynet.

Det var også en livlig debat omkring Facebook som er blevet meldt til Datatilsynet, hvor de blandet andet også er erkendt ulovlige i Belgien. Som alle er bekendt med lever Facebook unægtelig op til forordningen og som æret stort problem for IT-sikkerheden i firmaer, men også er et problem for private som giver afkald på alle ens informationer ikke kun til Facebook men til en ukendt anstalt tredjepartsleverandører.

Produktiv IT vil løbende holde kursus og møder i IT-sikkerhed og GDPR og de nye lovgivninger som Cookie‐lovgivning som er på vej fra EU. GDPR er kommet for at blive og vi anbefaler alle virksomheder at fokusere på IT-sikkerhed og intet andet de næste mange år. Få derfor et uvildigt hardcore IT-og sikkerhedsfirma til at gennemgå hele ens forretning. Lad være med at tage nogle beslutninger selv omkring hardware og software uden man har konsolideret sig med professionelle folk som ikke er i lommen på nogen producenter, men forklar firmaer ærligt hvad de er bedst og hvordan man skal arbejde i fremtiden.